Genel

Matlab ile Genlik Modülasyonu

2016-2017 yılı İletişim tekniği dersi kapsamında yapmış olduğum ödevi bazı düzeltmeler yaparak aşağıdaki gibi aktarıyorum. Bu ödevi yaparken C programlama diline hakim olmamın birçok faydasını gördüm. Çünkü yapmam gereken şeyleri bildikten sonra programı yazmak için matlab programlamadaki hangi deyimleri arayacağımı gayet iyi biliyordum(Not fotoların bazılarında hatalı açıklamalar bulunmaktadır. Bunlar açıklamalarda yer almaktadır.).

 

1-12

Burada 1. satırda ilk olarak clear komutuyla değişken değerleri temizlenmiştir. 2. satırda işlem kolaylığı sağlaması için bildiri işaretinin genliği 10, 3. satırda taşıyıcı  işaretinin genliği 5 seçilmiştir. Ardından bildiri işaretinin maksimum değerini ve bildiri işaretinin normalize değerinin karesini tutan değişkenler tanımlanmıştır. 6. satırda sinüzoidal bildiri işaretinin mutlak değerinin ortalamasını tutacak olan değişken tanımlanmıştır. 7. satırda öğrenci numaram taşıyıcı frekansı değişkenine atanmıştır. 7. satırın açıklama kısmı bu bağlamda dikkate alınmamalıdır. 8. satırda açısal hız tanımlanmıştır. 9. satır ödevdeki “taşıyıcı işaretinin frekansının bildiri işareti frekansının 20 katı olmalı” şartı için aynı işlemlerin tekrar edilmemesi amacıyla yapılmıştır. 10. satırda ise bildiri işareti frekansı taşıyıcı işaretin frekansının 20’ye bölümü olarak tanımlanmıştır. 11. satırda ara bir değişken olan temp tanımlanmıştır.

12-17

Sinüzoidal bildiri işaretleri işaretlerinin iletiminde zarf buruşumunu engelleyebilmek için pozitif veya negatif dc gerilim uygulanarak bildiri işareti değerlerinin sadece dikey eksenin bir kısmında yer alması sağlanır. Bu amaçla ilk olarak bildiri işaretinin mutlak değerinin ortalama değeri bulunur. 12. satırda başlatılan for döngüsüyle sin(0) dan sin(2*pi*f0) kadar 0.0001 aralıklarla 10 bin örnek değer toplanmış olup end deyimi ile döngü bitirilmiştir. Bu değerlerin ortalaması 10000’e bölünüp ortalama değer bulunmuştur.

17-25

İşaretin mutlak değerinden elde edilen ortalama değer çıkartılırsa modüle edilecek  bildiri işaret elde edilir. 17 satırda başlatılan for döngüsü t=0 dan t=1 e kadar 10000 farklı örnek alarak sonuç bildiri işaretinin maksimum ve minimum noktalarını belirler. 19. satırda temp değeri bütün değerlerle karşıaştırılır ve en küçüük değeri alması sağlanır. 22. satırdaki if deyimi ile fmax değişkeninin fbt değerlerinden en büyüğünü alması sağlanır. ardındnan 24. satırda if deyimi 25. satırda for döngüsü end sözcükleriyle kapatılır. 26. satırda temp değeri fmin’e atanır . Burada ödevde neden doğrudan temp yerine fmin yazmadığımı hatırlayamıyorum.

,26-28

Artık bildiri işaretinin maksimum ve minimum değerlerini bildiğimize göre modülasyon türünü yani pozitif veya negatif modülasyon olmasını seçebiliriz. 27. satırda swich case yapısının değişkeni olan modtur değeri kullanıcıdan alınacak şekilde tanımlanmıştır. 1’e basılırsa pozitif modülasyon,2’ye basılırsa negatif modülasyon yapılacaktır.

29-36

Burada programcının zarf buruşumu ve buruşum sınır durumuyla karşı karşıya kalmaması için uyarılması istenmiştir ve W1 değişkeni resimde görüldüğü gibi oluşturulmuştur. Pozitif modülasyonda |fmin|/A= m şartından ve m<1 durumu istendiği için num2str(abs(fmin)) değerinden büyük değer istenmiştir. Ardından bu uyarının ekrana yazılması için W1 değeri disp fonksiyonunun içine yazılmıştır. Ardından kullanıcıdan bildiri işaretine eklenecek değer kullanıcıdan istenmiştir. Daha sonra sırasıyla Zmax, Zmin, Z0 ve m(modülasyon indisi) resimdeki gibi hesaplanmıştır. Ardından if kontrolü ile m değerinin 1 kıyaslanması ile modülasyonlu işaretin
zarf buruşumu durumu ile ilgili aşağıdaki gibi bilgi verilmiştir.

37-41

Ardından fbt bildiri işaretinin normalize değerinin karesinin hesaplanması için bir for döngüsü oluşturulmuştur.42-46

Bu döngüde Tb(bildiri periyodu)=20/294662=6.7874*10^-5 olduğu için t=0 dan t= 6.7874*10^-5 a kadar 6.7874*10^-9 örnekleme periyodu ile dönmüştür. Bildiri işaretinin 1 periyodu boyunca her aldığı değer fmin değerinin mutlak değerine bölünüp bu değerin karesi alınıp kendisinden önceki tüm t değerleri için elde edilen değerlerin toplamını tutan fbn2 değeriyle toplanmıştır. Böylece fbn2 döngü bittiğinde fbn(t)^2 değerlerinin toplamını tutmaktadır. Asıl istenen fbn2 değeri için fbn2/1000 yapılıp bu değer tekrar fbn2’ye atanmıştır.
Ardından modülasyon verimi nmod formüllere uygun olarak hesaplanmıştır. Bundan sonra bir periyot boyunca hem fbt hem de fmt değerlerinin her t değeri için hesaplanıp grafiklerinin çizilmesi ve bu iki fonksiyonun birbirine göre değişimini gösteren patern grafiğinin çizimi sağlanmıştır.

46-56

Ardından negatif modülasyon durumunu temsil eden case(2) durumu tanımlanmıştır. Case(1)’deki mantıkla uyarı verilmiştir. Aradaki fark ;girilecek değerin mutlak değerinin fmax değerinin mutlak değerinden büyük olmasıdır. Çünkü m=|fmax|/|A| dır. Sonra ekrana yazdırılmıştır.

57-59

Ardından case(1) deki mantık kullanılarak aşağıdaki resimde de görülen hesaplanmıştır.
Zmax,Zmin,Z0,m,fbn2,nmod değerleri

60-74

Ardından negatif modülasyon için case(1)deki mantık ve yöntem ile fbt,fmt ve yamuk patern çizimleri gerçeklemiştir.85. satırda switch case deyimi end deyimi ile sonlandırılmıştır.

75-85

Ardından Zmax,Zmin,Z0,m,fbn2,nmod değerleri disp fonksiyonu ile kullanıcıya sunulup program sonlandırılmıştır.

86-95

Programın Çalıştırılması ve Test Edilmesi

A=9(zarf buruşumu olamayan değer) için sonuç değerleri

PA9

A9GRAPH

A değeri 6.367 den büyük olduğu için zarf buruşumu olmamıştır. Modülasyonlu işaretin zarf genliği bildiri işaretine şekilsel benzerlik göstererek değişmektedir. Yamuk pattern çiziminde fbt değeri fbmax’a yaklaştıkça modülasyonlu işaretin salınımının genliği ve frekansı üstteki çizimine benzer düzeye gelmektedir.

A=1 için sonuç değerleri

pA1pA-1graaph

A değeri 6.367 den küçük olduğu için zarf buruşumu olmuştur. Modülasyonlu işaretin zarf genliği bildiri işaretine şekilsel benzerlik göstererek değişmemektedir. Yamuk pattern çiziminde fbt değeri fbmax’a ve fbmin’e yaklaştıkça modülasyonlu işaretin salınımının genliği ve frekansı üstteki çizimine benzer düzeye gelmektedir.

 

A=0 için sonuçlar

pA0pA0graph

A değeri 6.367 den küçük olduğu için zarf buruşumu olmuştur. Modülasyonlu işaretin zarf genliği bildiri işaretine şekilsel benzerlik göstererek değişmemektedir. Yamuk pattern çiziminde fbt değeri fbmin’e yaklaştıkça modülasyonlu işaretin salınımının genliği ve frekansı üstteki çizimine benzer düzeye gelmektedir.

 

A=-1 değeri için sonuçlar

pA-1pA-1graaph

A değeri 6.367 den küçük olduğu için zarf buruşumu olmuştur. Modülasyonlu işaretin zarf genliği bildiri işaretine şekilsel benzerlik göstererek değişmemektedir. Yamuk pattern çiziminde fbt değeri fbmin’e yaklaştıkça modülasyonlu işaretin salınımının genliği ve frekansı üstteki çizimine benzer düzeye gelmektedir.

Negatif Modülasyon

A=-6 için sonuçlar (Zarf buruşumu yok)

nA-6nA-6GRAPH

A’nın mutlak değeri 3.632 den büyük olduğu için zarf buruşumu olmamıştır. Modülasyonlu işaretin zarf genliği bildiri işaretine şekilsel benzerlik göstererek değişmektedir. Yamuk pattern çiziminde fbt değeri fbmin’e yaklaştıkça modülasyonlu işaretin salınımının genliği ve frekansı üstteki çizimine benzer düzeye gelmektedir.

A= -0.8 için sonuçlar

nA-0.8nA-0.8graph

A’nın mutlak değeri 3.632 den küçük olduğu için zarf buruşumu olmuştur. Modülasyonlu işaretin zarf genliği bildiri işaretine şekilsel benzerlik göstererek değişmemektedir. Yamuk pattern çiziminde fbt değeri fbmax’a ve fbmin’e yaklaştıkça modülasyonlu işaretin salınımının genliği ve frekansı üstteki çizimine benzer düzeye gelmektedir.

 

A=0 için sonuçlar

na0na0graph

A’nın mutlak değeri 3.632 den küçük olduğu için zarf buruşumu olmuştur. Modülasyonlu işaretin zarf genliği bildiri işaretine şekilsel benzerlik göstererek değişmemektedir. Yamuk pattern çiziminde fbt değeri fbmax’a yaklaştıkça modülasyonlu işaretin salınımının genliği ve frekansı üstteki çizimine benzer düzeye gelmektedir

A= 0.8 için sonuçlar

nA-0.8nA-0.8graph

A’nın mutlak değeri 3.632 den küçük olduğu için zarf buruşumu olmuştur. Modülasyonlu işaretin zarf genliği bildiri işaretine şekilsel benzerlik göstererek değişmemektedir. Yamuk pattern çiziminde fbt değeri fbmax’a ve fbmin’e yaklaştıkça modülasyonlu işaretin salınımının genliği ve frekansı üstteki çizimine benzer düzeye gelmektedir.

Matlab ile Genlik Modülasyonu&rdquo için 1 yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: